Đối tác

EVN Hà Nội
Toshiba
Haintec
Kỹ thương Duy Hưng
Hl toàn cầu
Doble
EEMC
DKE
HBT
hyrax oil
mitsubishi
NEEM
QUALITROL
SANAKY
SOLARTOP
THIBIDI
Tyco Electronics
EVN Bắc Ninh
NYNAS
Huaming
SKB
SES
ABB
Siemens
GE
Nari

Khách hàng

EVNNPC
EVNSPC
EVNHCMC
EVNHANOI
EVNCPC
EVNNPT
ABB
SIEMENS
GE
TOSHIBA
MITSUBISHI
SAMSUNG

Dự án

© Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.