Giám sát - Chẩn đoán cáp và GIS / KMK 500

Giám sát - Chẩn đoán cáp và GIS / KMK 500

Model: KMK-500

Hệ thống KMK-500 để giám sát trực tuyến tình trạng cáp, bao gồm:

Giám sát các chế độ vận hành cáp bằng cảm biến nhiệt độ phân tán. Giám sát tình trạng cách điện cáp bằng cách đo phóng điện cục bộ, sử dụng cảm biến tần số cao.

Giám sát tình trạng các đầu cáp và điểm nối bằng cách đo phóng điện cục bộ, sử dụng cảm biến âm thanh.

Đo lường và phân tích dòng rò điện dung trong vỏ cáp.

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.