Giám sát và chẩn đoán máy biến áp cao thế / TDM

Giám sát và chẩn đoán máy biến áp cao thế / TDM

Model: TDM

Hệ thống giám sát phức hợp TDM (Giám sát chẩn đoán máy biến áp) để giám sát hiệu quả tình trạng máy biến áp lực. Nó bao gồm một số phần cứng và phần mềm để chẩn đoán và đánh giá tình trạng máy biến áp lực

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.