Thiết bị phân tích chất lượng điện năng phổ thông / PQ-Box 50

Thiết bị phân tích chất lượng điện năng phổ thông / PQ-Box 50

PQ-Box 50 – Thiết bị phân tích chất lượng điện năng phổ thông

- Tín hiệu đầu vào analog AC/DC: Bộ chuyển đổi tín hiệu Analog sang Digital 16 Bit, tần số lấy mẫu 20.48 kHz, phân tích Fourier từ DC cho tới 10 kHz

- Bộ nhớ: 1 GB

- Giao diện: USB, mạng nội bộ không dây WLAN / Wifi

- Pin: Tích hợp bên trong, sử dụng lên đến 2 giờ

- Cấp độ bảo vệ: 600 V CAT IV

- Kích thước: 202 x 110 x 40 mm

- Nguồn điện: Thông qua cáp 88 – 500 VAC hoặc 100 – 300 VDC

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.