GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG VÀ LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH.

GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG VÀ LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH.

Lưới điện thông minh là lưới điện áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến nhằm cho phép giám sát, điều khiển, vận hành tối ưu hệ thống. Lưới điện thông minh giúp giảm chi phí, cải thiện độ tin cậy và ổn định cung cấp điện.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp thông minh hóa cho các lưới điện của khách hàng

Cung cấp các hệ thống thiết bị thông minh cho lưới điện

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.