Thiết bị chẩn đoán máy cắt / IDR-10

Thiết bị chẩn đoán máy cắt / IDR-10

Model: IDR-10

Rơle thông minh IDR-10 (Rơle chẩn đoán cách điện) được sử dụng để giám sát tình trạng cách điện trực tuyến nhiều loại khác nhau của thiết bị điện cao áp.

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.