Thiết bị đo điện trở cuộn dây - Winres-20/20B/20BLUE

Thiết bị đo điện trở cuộn dây - Winres-20/20B/20BLUE

Mã hiệu: Winres-20/20B/20BLUE

WINRES-20B BLUE được thiết kế với công nghệ tiên tiến để đo điện trở cuộn dây của máy biến áp. WINRES-20 BLUE có thể đo điện trở cuộn dây của biến dòng điện, biến điện áp, máy biến áp lực và điện trở shunt. Sử dụng dòng DC lên đến 20A cho phép WINRES-20 BLUE đo điện trở của máy biến áp nhanh và chính xác.

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.