Thiết bị phân tích máy cắt / CIBRE-60

Thiết bị phân tích máy cắt / CIBRE-60

Mã hiệu: CIBRE-60

CIBRE-60, là thiết bị phân tích máy cắt 6 tiếp điểm, được thiết kế với công nghệ tiên tiến để thử nghiệm thời gian tiếp xúc của máy cắt.  CIBRE-60 có các tính năng đo nhanh, dễ dàng và chính xác bằng phần mềm thân thiện với người dùng. CIBRE-60 có thể vận hành bằng nguồn pin (tính năng tùy chọn), cho phép người dùng thực hiện các thử nghiệm ngay cả khi không có nguồn điện trên hiện trường.

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.