Thiết bị phân tích máy cắt - PKV/M7

Thiết bị phân tích máy cắt - PKV/M7

Model: PKV/M7

PKV/М7 được thiết kế để đo lường đặc tính của tất cả các loại Máy cắt cao thế SF6, dầu, từ tính và chân không và của tấ cả các nhà sản xuất (như ABB, AREVA, ALSTOM, SIEMENS, v.v.), và của các bộ cách ly và các thiết bị ngắn mạch.

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.