Thiết bị thử bình chân không - VABO 80/80B

Thiết bị thử bình chân không - VABO 80/80B

Mã hiệu: VABO-80/80B

VABO-80B được thiết kế với công nghệ tiên tiến để thử nghiệm các bình chân không máy cắt lên đến 80 kV DC. VABO-80B có các tính năng đo nhanh, dễ dàng và chính xác bằng phần mềm thân thiện với người dùng. VABO-80B có thể vận hành bằng nguồn pin (tính năng tùy chọn), cho phép người dùng thực hiện các thử nghiệm ngay cả khi không có nguồn điện trên hiện trường.

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.